WELKOM INFO ZANGSCHOOL MUZIEK VOOR DE KLEINTJES MAARTJE VENHORST BAND FOTO'S LINKS CONTACT
Muziek voor de kleintjes
Doel:
Samen genieten met je kind door muziek te maken, liedjes te zingen en te experimenteren met geluid en simpele ritme-instrumenten. Zonder er verder bij na te hoeven denken lever je een bijdrage aan de volgende ontwikkelingen:

Taalontwikkeling:
Een kind hoort veel verschillende klanken en leert ze herkennen.

Emotionele ontwikkeling:  
Door actief bezig te zijn met kunst - muziek (met je stem kun je emoties uitdrukken), leert een kind zijn emoties te uiten, voorbeeld: Je zingt 'boos' een fragment uit een liedje "Zeven kleine eendjes die lopen op straat. Foei, dat mag toch niet? Moeder eend wordt kwaad."

Sociale ontwikkeling:  
Het versterkt de emotionele band tussen ouder en kind. Het gaat dan niet om de muziek zelf, maar om het beleven van de muziek. Het fysieke en het muzikale zijn dan niet van elkaar te scheiden.
Volgende